Övrig gåva


Vill du stödja den kliniska, patientnära cancerforskningen i västra Sverige kan du fylla i formuläret och skicka in ditt bidrag. Inget bidrag är för litet och inget bidrag är för stort. Lions Cancerfond Väst drivs ideellt, så våra kostnader är mycket låga – mindre än 5 %.
Av varje 100-krona går alltså minst 95:-kronor till cancerforskningen i vårt distrikt.
Vi fonderar inga pengar utan inkomna bidrag delas ut till forskningen senast nästkommande verksamhetsår.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk) En bekräftelse skickas till den e-postadress du anger

Gatuadress: (obligatorisk)

Postnummer och Ort: (obligatorisk)

Telefonnummer: (obligatorisk)

Belopp du önskar skänka (obligatorisk)

Jag sätter in gåvobeloppet på:


OBS! Glöm inte, att vid insättningen av gåvobeloppet, ange vem som gör inbetalningen och vem insättningen av minnesgåvan gäller.

Jag vill bli regelbunden givareJag vill att ni skickar en blankett för medgivande av autogiro

Övriga upplysningar