Information till begravningsbyråer


lily-262110_1280

 

Inbetalningar till Lions Cancerfond Väst görs till Bankgiro 900-1926.

Var noga med att ange vad inbetalningen avser och om du själv har skrivit ut minnesbladet!

Vårt minnesblad kan du ladda ner på de länkar som anges nedan. För att öppna filerna behövs ett lösenord. Du bör ha fått lösenordet i det brev som vi skickat ut till alla begravningsbyråer inom distriktet. Skulle du sakna lösenordet kan du skicka ett e-mail till webbmaster@lionscancerfond.se

Obs att minnesbladen är pdf-filer där du kan fylla i namnet på den som minnesbladet avser och namn på den/dem som lämnat bidrag till Lions Cancerfond Väst. Notera att ett av minnesbladen är avsedd för bara ett namn på bidragsgivare och att det andra alternativet har plats för upp till 6 namn.

OBS du kan inte spara det ifyllda minnesbladet utan måste skriva ut det innan du stänger filen!

I mappen finns slutligen ett ”blankt” minnesblad som du kan skriva ut och själv texta in namnen på.

Minnesbladet med ett givarnamn finns på denna länk.

Minnesbladet med upp till 6 givarnamn finns på denna länk.

Ett ”blankt” minnesblad finns på denna länk.

Om du har några problem med blanketterna, skicka ett mail till webbmaster@lionscancerfond.se.

Styrelsens ordförande har skickat ett brev till alla begravningsbyråer, som vi känner till i Västra Götaland. På denna länk (Begravningsbyråer i VG) finns en lista på de begravningsbyråer, som vi kontaktat. Om du i listan saknar någon begravningsbyrå som du känner till, skicka en mail till ordf(at)lionscancerfond.se. På denna länk: (Info till Begravningsbyråer 2017-02-23 ) finns den skrivelse som begravningsbyråerna fått.