Bli månadsgivare


Lions Cancerfond Väst riktar sitt stöd till den kliniska, patientnära cancerforskningen, som bedrivs i västra Sverige, dvs forskning, som rör patienterna specifikt, såsom forskning för förbättrad diagnostik, behandlingsmetoder och att ge patienterna ett mer fullvärdigt liv under och efter en behandling.
Fonden startade sin verksamhet 2010 och har redan dragit in mer än 15 miljoner kronor till cancerforskningen i vår region. 71 forskningsprojekt har hittills fått dela på drygt 13 miljoner kronor.

Fonden har ingen anställd personal utan allt drivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra omkostnader är synnerligen låga, < 5%. Av varje 100-krona går alltså drygt 95 kronor till cancerforskningen. Du kan läsa mer om fonden på annan sida.

Vill du bli månadsgivare behöver du fylla i en blankett för att godkänna autogiroinbetalningar till Lions Cancerfond Väst.
Ladda ner autogiromedgivandeblanketten nedan och följ anvisningarna på blanketten.