Bli månadsgivare


Lions Cancerfond Väst riktar sitt stöd till den kliniska, patientnära cancerforskningen, som bedrivs i västra Sverige, dvs forskning, som rör patienterna specifikt, såsom forskning för förbättrad diagnostik, behandlingsmetoder och att ge patienterna ett mer fullvärdigt liv under och efter en behandling.
Fonden startade sin verksamhet 2010 och har dragit in mer än 16 miljoner kronor till cancerforskningen i vår region. 79 forskningsprojekt har hittills fått dela på drygt 14,5 miljoner kronor.

Fonden har ingen anställd personal utan allt drivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra omkostnader är synnerligen låga, < 5%. Av varje 100-krona går alltså drygt 95 kronor till cancerforskningen. Du kan läsa mer om fonden på denna sida.

Den 1 juli 2019 återinförde riksdagen möjligheten till skattereduktion för gåvor till ideella organisationer.
Förutsättningar för skattereduktion (per kalenderår):

  • Minst 200 kronor per gåvotillfälle
  • Det sammanlagda beloppet av dina gåvor, till en eller flera godkända organisationer, är minst 2 000 kronor
  • Högsta totalbelopp, som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor
  • Maximalt kan du få 25 procent skattereduktion
  • Lions Cancerfond Väst kommer att skicka in kontrolluppgift till Skatteverket så du behöver inte göra något själv

Det finns givetvis inga krav på att din månadsgåva skall vara minst 200:- utan varje bidrag är varmt välkommen och Lions garanterar att ditt bidrag kommer den kliniska cancerforskningen till godo.

Vill du bli månadsgivare behöver du fylla i en blankett för att godkänna autogiroinbetalningar till Lions Cancerfond Väst.
Ladda ner autogiromedgivandeblanketten nedan och följ anvisningarna på blanketten.