Okategoriserade


Västsvenska Musiker Mot Cancer

Jubileumsklinikens Cancerfond upprepar succén från 2016 och samlar några av Västsveriges bästa musiker och artister för en konsert till förmån för cancerforskningen. Allt överskott går till Jubileumsklinikens Cancerfond, som finansierar livsviktig cancerforskning i Västsverige. Konserten äger rum den 10 november på Göteborgs Konserthus. Läs mer och köp biljetter här.


Årets anslag utdelade!

Vid en högtidlig ceremoni i Jubileumsklinikens aula delades årets forskningsanslag ut. Vilka som tilldelades anslag 2018 framgår av tabellen nedan: LCV Forskningsanslag 2018 På bilden nedan ser vi årets anslagsmottagare tillsammans med LCV:s ordförande Lars Ersmarker. På bilden ser vi från vänster: Jenny Nyqvist, Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, Susanne Bram […]


Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades […]


Forskningsrådets ledamöter får Melvin Jones-utmärkelse

Professorerna Göran Stenman, Eva Forsell-Aronsson och Per Karlsson, mångåriga ledamöter i Lions Cancerfond Västs forskningsråd, har tilldelats Melvin Jones-utmärkelsen för sina insatser. De har alla lagt ner stort arbete med att granska inkomna ansökningar (det är ofta fråga om mer än 40 ansökningar i varje omgång) utan någon ersättning av något slag. Forskningsrådet har […]