Intervjuer


Färre biverkningar vid cellgiftsbehandlingar

Biverkningarna vid cellgiftsbehandlingar kan för en del människor bli riktigt svåra. Länge har man vid doseringen bara utgått från kroppsstorlek. Forskning om tarmcancer visar nu att helt andra faktorer bör vara avgörande. En metod att väga samman dessa hoppas man nu få fram i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet […]