Lars Ersmarker


Fler lymfompatienter behöver räddas

– Av de patienter som har den vanligaste typen av lymfom kan vi bara bota 50-60 procent med nuvarande behandlingsmetoder. Vår forskning går ut på att förstå varför de övriga inte blir hjälpta, berättar Per-Ola Andersson, docent och överläkare vid hematologen i Borås. Förhoppningen är att man parallellt ska finna […]


Färre biverkningar vid cellgiftsbehandlingar

Biverkningarna vid cellgiftsbehandlingar kan för en del människor bli riktigt svåra. Länge har man vid doseringen bara utgått från kroppsstorlek. Forskning om tarmcancer visar nu att helt andra faktorer bör vara avgörande. En metod att väga samman dessa hoppas man nu få fram i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet […]