Claes Helgesson


Årets anslag utdelade!

Vid en högtidlig ceremoni i Jubileumsklinikens aula delades årets forskningsanslag ut. Vilka som tilldelades anslag 2018 framgår av tabellen nedan: LCV Forskningsanslag 2018 På bilden nedan ser vi årets anslagsmottagare tillsammans med LCV:s ordförande Lars Ersmarker. På bilden ser vi från vänster: Jenny Nyqvist, Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, Susanne Bram […]


Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades […]


Forskningsrådets ledamöter får Melvin Jones-utmärkelse

Professorerna Göran Stenman, Eva Forsell-Aronsson och Per Karlsson, mångåriga ledamöter i Lions Cancerfond Västs forskningsråd, har tilldelats Melvin Jones-utmärkelsen för sina insatser. De har alla lagt ner stort arbete med att granska inkomna ansökningar (det är ofta fråga om mer än 40 ansökningar i varje omgång) utan någon ersättning av något slag. Forskningsrådet har […]


LCV-anslagsmottagare får fint pris!

Eva Angenete överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick våren 2017 ett anslag från Lions Cancerfond Väst för studier av livskvaliteten vid behandling och uppföljning av tjock-, ändtarms och analcancer. Eva har nyligen fått Svensk Kirurgisk förenings stora forskningsstipendium för sin forskning om kolorektalcancer. Hon har varit ansvarig för flera […]