Immunterapi vidareutvecklas av forskare vid Sahlgrenska

Immunterapi har blivit en banbrytande metod att bota malignt melanom och sedan 2015 har metoden varit godkänd.  Behandlingen erbjuds alla patienter men man vet att den tyvärr inte botar alla.  Frågan är: Varför inte? Ett forskarteam på Sahlgrenska Cancer Center är på väg att finna svaret, ett svar som kan leda till nya behandlingar. Lions […]