Ny behandling mot dödlig körtelcancer

Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande, mycket aggressiv körtelcancer som kan uppstå i flera olika organ i kroppen. Vanligtvis uppkommer tumörerna i huvud- och halsregionen, men kan också utvecklas i t.ex. bröst, prostata, hud och lungor. − Idag finns ingen fungerande behandling för den här cancerformen och dödligheten är hög, säger Mattias Andersson, forskare vid […]

Slutrapport för beviljat anslag till Rebecka Arnsrud Godtman

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år dör cirka 2400 män i sjukdomen. När kliniska symptom uppträder är sjukdomen så gott som alltid obotlig varför tidig diagnostik är en förutsättning för att botande behandling skall kunna erbjudas. Sedan några år finns bevis för att regelbunden PSA-screening kan minska mäns risk att dö […]