Dagsarkiv: 16 april, 2018


Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades […]


Forskningsrådets ledamöter får Melvin Jones-utmärkelse

Professorerna Göran Stenman, Eva Forsell-Aronsson och Per Karlsson, mångåriga ledamöter i Lions Cancerfond Västs forskningsråd, har tilldelats Melvin Jones-utmärkelsen för sina insatser. De har alla lagt ner stort arbete med att granska inkomna ansökningar (det är ofta fråga om mer än 40 ansökningar i varje omgång) utan någon ersättning av något slag. Forskningsrådet har […]