Professionell röstträning lindrar sviter efter larynxcancer

  Larynxcancer, d v s cancer i struphuvudet, är inte så vanligt men för dem det drabbar kan det få obehagliga följder, även om sjukdomen botas. Andningen kan påverkas liksom röstkvaliteten, vilket kan ge försämrad kommunikationsförmåga och livskvalitet. – Vi ville undersöka om röstbehandling med hjälp av logoped kan ge bättre röst- och livskvalitet hos […]