Styrelse


Styrelsen för Lions Cancerfond Väst

Vid distriktsmötet i april 2017 utsågs denna styrelse:

Roll Namn Klubb till
Lar Ersmarker Ordförande Lars Ersmarker Lions Club Skövde 2018-06-30 E-mail: ordf@lionscancerfond.se Tel.: 0706 087 184
Claes liten Vice ordförande och webbmaster Claes I Helgesson Lions Club Göteborg Gathenhielm 2018-06-30 E-mail: claes@lionscancerfond.se
M_Eiserman-Wikström_Annette Sekreterare Anette Eiserman-Wikström Lions Club Mölndal 2018-06-30 E-mail: annette@lionscancerfond.se
Lars Brorsson Kassör Lars Brorsson Lions Club Falköping 2019-06-30 E-mail: kassor@lionscancerfond.se
LArs-Goran-L-beskuren-liten Ledamot Lars-Göran Larsson Lions Club Lerum 2019-06-30 E-mail:                                        lars-goran@lionscancerfond.se
Lothar_Schelp ny beskuren Ledamot Lothar Schelp Lions Club Skövde/Ryd 2019-06-30 E-mail: lothar@lionscancerfond.se
Inge Hävner  Suppleant Inge Hävner Lions Club Mariestad 2018-06-30 E-mail: inge@lionscancerfond.se
Medhjälpare
Lena Älveborn Larsson Lions Club Hindås E-mail Lena@lionscancerfond.se
Britt-Marie Larsen Lions Club Hindås E-mail britt-marie@lionscancerfond.se