Styrelse


Styrelsen för Lions Cancerfond Väst

Vid distriktsmötet i april 2016 utsågs denna styrelse:

Roll Namn Klubb till
Lar Ersmarker Ordförande Lars Ersmarker Lions Club Skövde 2018-06-30
Claes liten Vice ordförande och Webbmaster Claes I Helgesson Lions Club Göteborg Gathenhielm 2018-06-30
Rolf Lövgren Sekreterare Rolf Lövgren Lions Club Sotenäs 2018-06-30
Lars Brorsson Kassör Lars Brorsson Lions Club Falköping 2017-06-30
Gudrun Rytterlund Nordström Ledamot Gudrun Rytterlund-Nordström 2017-06-30
Lars-Göran Larsson Ledamot Lars-Göran Larsson Lions Club Lerum 2017-06-30
Inge Hävner Suppleant Inge Hävner Lions Club Mariestad 2017-06-30
Lothar_Schelp ny beskuren Suppleant Lothar Schelp Lions Club Skövde/Ryd 2017-06-30