Om oss


Lionsbild Lions Distrikt 101 VG startade år 2010 ”Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige” (med kortnamnet Lions Cancerfond Väst)för att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken eller andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige.

Lions Cancerfond Väst skall genom bidrag från Lionklubbarna och direkt från allmänheten i form av gåvor, donationer och testamenten insamla medel till cancerforskningen. Svensk Insamlingskontroll beslutade samma år att godkänna stiftelsen som innehavare av ett 90-konto, vilket innebär att Stiftelsen årligen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Precis som i alla aktiviteter och projekt, som Lions bedriver, genomförs allt arbete helt ideellt, vilket gör fondens totala kostnader mycket låga. Över åren skall fondens kostnader inte överstiga 5%. Våra administrativa kostnader är således avsevärt lägre än de flesta andra insamlingsfonder. För verksamhetsåret 2017-2018 beräknar vi de totala omkostnaderna till 3,6%

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016-2017 är nu reviderad. Du kan ladda ner den i pdf-format på länken nedan.

LCV Årsredovisning 2016-2017 inkl. revisionsberättelse

 

Våra stadgar, som uppdaterats våren 2016, kan du läsa här: LCV stadgar 2016