Nyheter


Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades […]


LCV-anslagsmottagare får fint pris!

Eva Angenete överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick våren 2017 ett anslag från Lions Cancerfond Väst för studier av livskvaliteten vid behandling och uppföljning av tjock-, ändtarms och analcancer. Eva har nyligen fått Svensk Kirurgisk förenings stora forskningsstipendium för sin forskning om kolorektalcancer. Hon har varit ansvarig för flera […]


Utdelning av forskningsanslag 17 maj

När deadlinen gått ut för 2018 års ansökningsomgång den 28 februari hade vi fått in totalt 35 ansökningar på sammanlagt över 19 miljoner kronor. Alla ansökningar har nu vidarebefordrats till Forskningsrådet och styrelsen kommer att vid styrelsemötet den 18 april fatta beslut om vilka projekt som kommer att få anslag i […]