Nyheter


LC Svenljunga skänker 50 000 kr till LCV

Vid en publik aktivitet där LC Svenljunga firade Lions 100 årsjubileum överlämnades en check på 50 000 kronor till Lions Cancerfond Väst. Cancerforskaren Ka Wei Tang, som fått forskningsanslag från LCV, berättade om sin forskning om Cancerförändringar i arvsmassan. Läs artikeln i Svenljunga-Tranemo Tidning här: STT 17 maj 2017.  


Utdelning av 2017 års anslag

Vid en högtidlig ceremoni den 10 maj delade Lions Cancerfond Väst ut 2017 års anslag till cancerforskning i västra Sverige  i närvaro av ett 60-tal intresserade, främst Lions från olika klubbar i distrikt 101VG. Ett projekt avseende forskning på hudcancer fick en helfinansiering på 1 miljon kronor. Ytterligare 6 projekt delfinansierades med […]


LCV medverkade i ett seminarium om cancer och livskvalitet

Den 26 april medverkade Lions Cancerfond Väst i ett cancerseminarium på Dalheimers Hus med rubriken Cancer och Livskvalitet. Seminariet har ett brett patientperspektiv och var ett samarrangemang mellan de fyra patientföreningarna GCF Ada&Beda Göteborg (gynekologisk cancer), BCF Johanna Göteborg Bohuslän (bröstcancer), ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst (prostatacancer) samt […]


Vi har kontaktat alla begravningsbyråer i VG

Styrelsens ordförande har kontaktat alla de begravningsbyråer i Västra Götaland, som vi känner till. Vi har informerat om vår verksamhet och bett dem informera de anhöriga inför en begravning om möjligheten att stödja lokal cancerforskning och att vi har avsevärt lägre omkostnader än de flesta andra insamlingsfonder: mindre än 2%!! […]


46 applications at the 2017 call

When the deadline of the 2017 call had passed on February 28, we had received 46 applications totalling over 40 million. Apart from Gothenburg, we have received applications also from the hospitals in Borås and Skövde. Decisions on which projects that will receive funding is expected to be taken at our board […]