Bli månadsgivare


Lions Cancerfond Väst riktar sitt stöd till den kliniska, patientnära cancerforskningen, som bedrivs i västra Sverige.. D.v.s. forskning, som rör patienterna specifikt, såsom forskning för förbättrad diagnostik, behandlingsmetoder och att ge patienterna ett mer fullvärdigt liv under och efter en behandling.
Fonden startade sin verksamhet 2010 och har redan dragit in mer än 10 miljoner kronor till cancerforskningen i vår region. 52 forskningsprojekt har hittills fått dela på 8 645 000:- kronor.

Styrelsen har avsatt ytterligare minst 1,2 miljoner kronor för utdelning under 2018.

Fonden har ingen anställd personal utan allt drivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra omkostnader är synnerligen låga, senaste verksamhets året var de mindre än 4,7 %. Av varje 100-krona går alltså 95-kronor till cancerforskningen. Du kan läsa mer om fonden på annan sida.

Vill du bli månadsgivare behöver du fylla i en blankett för att godkänna autogiroinbetalningar till Lions Cancerfond Väst.
Ladda ner autogiromedgivandeblankettnedan och följ anvisningarna på blanketten.

Autogiromedgivande-jan 18

Du kan inte spara den ifyllda blanketten utan måste skriva ut den.