Forskningsanslag


English text below.

Ansökningar för forskningsanslag för 2018 års utlysning är välkomna senast den 28 februari från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige..

Styrelsen har avsatt totalt minst 1,3 miljoner kronor för denna omgång.

Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk: Lions Cancerfond Vast riktlinjer for ansokan 2018 klar

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar pdf) kan laddas ner på denna länk: Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2018 klar

OBS att till varje ansökan skall fogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk: Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant klar

Ev frågor om ansökningar etc kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag(a)lionscancerfond.se

 

In English

Applications for research grants for the 2018 announcement are welcomed no later than 28 February from persons at research institutes or healthcare units in western Sweden.

The Board has allocated a total of at least SEK 1.3 million for this round.

The guidelines for this call can be downloaded on this link: Guidelines-for-application-for-research-grants-in-2018 klar

The application form (fill-in pdf) can be downloaded on this link: Application-form-for-funding-from-Lions-Cancer-Fund-West 2018

NOTE that each application must be accompanied by a certificate from the clinic manager or equivalent and the signature of the applicant submitted by post. This form is downloaded on this link: Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant klar

Any questions about applications etc can be sent to this e-mail address: research grant (a) lionscancerfond.se