Forskningsanslag


English text below.

När ansökningstiden gått ut för årets anslagsomgång hade totalt 35 ansökningar kommit in. Styrelsen har den 18 april fattat beslut om vilka som skall tilldelas forskningsanslag i år. Inom kort kommer info på denna plats.

Ev frågor om ansökningar etc kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag(a)lionscancerfond.se

 

In English

When the application deadline had elapsed for this year’s call, a total of 35 applications had been received. On April 18, the Board took a decision on which applications that will be awarded research grants this year. Shortly, info will be available on this site.

Any questions about applications etc can be sent to this e-mail address: research grant (a) lionscancerfond.se