Forskningsrådet


Utdrag ur stiftelsens stadgar: §6 Forskningsråd

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av anslag från stiftelsen utser styrelsen minst tre – högst sex kvalificerade personer att ingå i ett forskningsråd. Beslut i forskningsrådet tas med enkel majoritet, dock att minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter skall vara närvarande vid sammanträdet för att forskningsrådet skall kunna ta beslut. Forskningsrådet skall inom sig utse en ordförande, som skall ha utslagsröst vid omröstning.

Forskningsrådet har följande sammansättning:

per-karlssonPer Karlsson, professor i onkologi och avdelningschef vid Avdelningen för onkologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Jubileumskliniken

  Eva Forsell AronssonEva Forsell Aronsson, professor och avdelningschef vid Avdelningen för radiofysik inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, vice ordförande i JK-fonden

Göran StenmanGöran Stenman, professor i patologi vid Göteborgs Universitet och föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center

LArs-Goran L beskuren litenLars-Göran Larsson, Tekn. Dr. i Tillämpad elektronik LTH, medlem i Lions Club Lerum.

Lothar_Schelp ny beskuren

Lothar Schelp, professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Karolinska, Institutet i Stockholm, Institutionen för folkhälsovetenskap, medlem i Lions Club Skövde-Ryd.

Said Blomqvist, leg läkare, medlem i Lions Club Göteborg Tuve/Säve