Okategoriserade


Årets anslag utdelade!

Vid en högtidlig ceremoni i Jubileumsklinikens aula delades årets forskningsanslag ut. Vilka som tilldelades anslag 2018 framgår av tabellen nedan: LCV Forskningsanslag 2018 På bilden nedan ser vi årets anslagsmottagare tillsammans med LCV:s ordförande Lars Ersmarker. På bilden ser vi från vänster: Jenny Nyqvist, Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, Susanne Bram […]


Cancerseminarium ”Forskningsnyheter” 12 april

Cancerforum Väst är en samarbetsorganisation mellan Jubileumsklinikens Cancerfond, Lions Cancerfond Väst och 5 patientorganisationer. Den 12 april anordnade Cancerforum Väst ett seminarium på temat ”Forskningsnyheter” i Dahlheimers hus i Göteborg. Ett 90-tal åhörare tog del av forskningsnyheter inom områdena prostatacancer, bröstcancer och melanom samt om följdsjukdomar av cancerbehandling. Samtidigt informerades […]


Utdelning av forskningsanslag 17 maj

När deadlinen gått ut för 2018 års ansökningsomgång den 28 februari hade vi fått in totalt 35 ansökningar på sammanlagt över 19 miljoner kronor. Alla ansökningar har nu vidarebefordrats till Forskningsrådet och styrelsen kommer att vid styrelsemötet den 18 april fatta beslut om vilka projekt som kommer att få anslag i […]


Cancerseminarium 12 april

Lions Cancerfond Väst samarbetar med dels Jubileumsklinkens Cancerfond dels ett antal patientföreningar i Västra Götaland under namnet Cancerforum Väst. Läs mer på denna länk: www.cancerforumvast.se Vi har ett gemensamt seminarium på Dalheimers Hus på Slottskogsgatan i Göteborg den 12 april kl 18-20. Du laddar ner hela programmet med information om […]