Category Archives : IntervjuerBröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar ca 8500 per år, varav 1400 i Västsverige. Men sjukdomen är inte längre så hotfull som förr. Tack vare framgångsrik forskning överlever nu 80-90 procent i minst tio år. – Mycket kunnande finns redan men vi vill bli […]

Stora framsteg i bröstcancerbehandling


– Av de patienter som har den vanligaste typen av lymfom kan vi bara bota 50-60 procent med nuvarande behandlingsmetoder. Vår forskning går ut på att förstå varför de övriga inte blir hjälpta, berättar Per-Ola Andersson, docent och överläkare vid hematologen i Borås. Förhoppningen är att man parallellt ska finna […]

Fler lymfompatienter behöver räddas

Biverkningarna vid cellgiftsbehandlingar kan för en del människor bli riktigt svåra. Länge har man vid doseringen bara utgått från kroppsstorlek. Forskning om tarmcancer visar nu att helt andra faktorer bör vara avgörande. En metod att väga samman dessa hoppas man nu få fram i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet […]

Färre biverkningar vid cellgiftsbehandlingar