Utdelning av 2017 års anslag


Vid en högtidlig ceremoni den 10 maj delade Lions Cancerfond Väst ut 2017 års anslag till cancerforskning i västra Sverige  i närvaro av ett 60-tal intresserade, främst Lions från olika klubbar i distrikt 101VG. Ett projekt avseende forskning på hudcancer fick en helfinansiering på 1 miljon kronor. Ytterligare 6 projekt delfinansierades med sammanlagt 1 miljon kronor. Se hela listan på denna länk:

http://www.lionscancerfond.se/forskning/anslag 2017/