Gudrun Rytterlund-Nordström fick utmärkelse för sina insatser


Vid distriktsmötet i Nossebro den 29 april tilldelades vår mångåriga styrelseledamot, Gudrun Rytterlund-Nordström, en Melvin Jones-utmärkelse av DG Per Blomstrand för sin mångåriga insats för Lions Cancerfond Väst. Gudrun har bl a i många år ansvarat för utskrifter av minnesblad etc och för fondens jourtelefon. Vi övriga i styrelsen framför också vårt varma tack för Gudruns insatser.