LCV medverkade i ett seminarium om cancer och livskvalitet


Den 26 april medverkade Lions Cancerfond Väst i ett cancerseminarium på Dalheimers Hus med rubriken Cancer och Livskvalitet. Seminariet har ett brett patientperspektiv och var ett samarrangemang mellan de fyra patientföreningarna GCF Ada&Beda Göteborg (gynekologisk cancer), BCF Johanna Göteborg Bohuslän (bröstcancer), ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst (prostatacancer) samt forskningsstiftelserna Lions Cancerfond Väst och Jubileumsklinikens Cancerfond (finansierar cancerforskning i Västsverige).

Efter en presentation av arrangörsorganisationerna fick ett 80 tal åhörare lyssna på föredragshållarna:

Professor Gunnar Steineck vid avdelningen för onkologi vid Göteborgs Universitet

Överläkare Gunnar Eckerdal vid Regionalt Cancercentrum

Cancerpatient Annika Kjeller, Randiga Huset

Cancerpatient Cecilia Hedström, initiativtagare till loppet Fight Cancer and Run.

Seminariet avslutades med en paneldebatt med föredragshållarna ledd av verkställande ledamoten i Jubileumsklinikens Cancerfond, Bo-Stefan Arlej.

Läs hela programmet här: Seminarium 26 april 17