Vi har kontaktat alla begravningsbyråer i VG


Styrelsens ordförande har kontaktat alla de begravningsbyråer i Västra Götaland, som vi känner till. Vi har informerat om vår verksamhet och bett dem informera de anhöriga inför en begravning om möjligheten att stödja lokal cancerforskning och att vi har avsevärt lägre omkostnader än de flesta andra insamlingsfonder: mindre än 2%!! Läs mer på denna länk:

http://www.lionscancerfond.se/ge-bidrag/information-till-begravningsbyraer/

Om du känner till någon begravningsbyrå, som vi kan ha missat, skicka ett mail till ordf(at)lionscancerfond.se